Noves edicions del SGC

Els ajuntaments de Terrassa i Ermua han confiat en nosaltres per a l’organització de les dues properes edicions del Serious Games Camp.

Aquestes dues noves edicions presenten algunes novetats respecte a la primera edició:

1. Sensibilització. Es realitzaran una sèrie de presentacions presencials en diversos centres universitaris i de formació professional. L’objectiu principal és sensibilitzar els alumnes del potencial dels videojocs i de la tecnologia més enllà del format lúdic. Fer-los veure com les tecnologies de realitat virtual i realitat augmentada unides a mecàniques de joc tradicionals poden millorar la transferència de coneixement i promoure el benestar emocional i físic de les persones.

2. Crowdfunding. Fins a tres projectes seran finançats amb l’assessorament d’una campanya de crowdfunding. L’objectiu principal és validar ràpidament el projecte i obtenir un primer finançament.

Projectes amb ànima

El Serious Games Camp és un programa innovador de formació i creació de noves empreses orientades a la creació de serious games amb tecnologies de realitat virtual i realitat augmentada per a les àrees d’educació, formació i salut.

Per què considerem que és innovador?

Per la temàtica. Els serious games i les noves tecnologies estan començant a revolucionar l’educació, formació i salut. I … sabeu què? … està tot per fer.

Perquè donem suport a projectes amb ÀNIMA, amb un PER A QUÈ superior, amb l’objectiu de deixar un llegat i contribució.

Perquè donem suport emprenedors amb ÀNIMA, que busquen satisfer una necessitat col·lectiva i no una necessitat individual i que promouen els valors del compromís, la transparència, la humilitat, la paciència i la confiança.

Perquè recolzem sistemes de finançament alternatius, com el crowdfunding. Una eina ideal per validar una idea o producte i obtenir finançament de les persones del carrer, que tenen una necessitat en concret.

Perquè donem suport a projectes per educar en valors i promoure el benestar emocional de les persones.

Perquè no creiem en …

… “los pelotazos”. Creiem en construir projectes sòlids amb una visió a llarg termini.

… els sistemes de finançament tradicionals que busquen la màxima rendibilitat i en el menor temps possible sense importar-los el PER QUÈ ni el PER A QUÈ. Els diners mai no pot ser un fi, sinó només un resultat.